VČELNIČKA: žehnání nové kaple, zvonu a odhalení pamětní desky J. J. Rücklovi

VČELNIČKA: žehnání nové kaple, zvonu a odhalení pamětní desky J. J. Rücklovi
Datum od: 24.7.2021 10:00
Datum do: 24.7.2021 12:00
Místo: "v Hájku"
Včelnička u Kamenice nad Lipou

Dovolujeme si pozvat vás do obce Včelnička (farnost Kamenice nad Lipou) na mši svatou spojenou s obřadem žehnání nově postavené kaple sv. Anny a nového zvonu. V 11:30 bude slavnostně odhalena pamětní deska JUDr. Janu Jiřímu Rücklovi, rodáku ze Včelničky a mimořádně významné osobnosti prvorepublikového Československa.

 

JUDr. Jan Jiří Rückl (1900 – 1938)

JUDr. Jan Jiří Rückl, československý místodržitel Řádu Božího hrobu, v uniformě papežských komoří. Na uniformě nese další odznaky: řetěz papežských komoří, na levé straně hrudi insignii důstojníka Čestné legie, kříž Pro ecclesia et Pontifice, Kříž sv. Jana Lateránského a odznak Asociace papežských rytířů. Poslední z významných vyznamenání, Řád sv. Řehoře Velikého v hodnosti komtura s hvězdou, obdržel až 22. 7. 1937; foto: archiv Jana Kotouse

Osobnost a životní osudy JUDr. Jana Jiřího Rückla jsou dnes bohužel polozapomenutou epizodou našich dějin. Československý prvorepublikový průmyslník, právník, filozof a odborník na vědeckou organizaci práce se narodil 12. května 1900 ve Včelničce do tradiční české sklářské rodiny. Vystudoval práva a filozofii v Praze, komerční a politické vědy v Paříži a Mnichově.

Od počátku první Československé republiky se výrazně politicky exponoval a jako člen Zemského výboru ČSL patřil k nejbližším spolupracovníkům a přátelům vyšehradského kanovníka Msgre. Bohumila Staška. Udržoval blízké kontakty s vysokými církevními hodnostáři v Praze, Paříži a zejména v Římě. Jako mladý vzdělaný odborník s diplomatickými schopnostmi sehrál pozitivní roli při uzavírání Modu vivendi mezi Svatým Stolcem a Československem v roce 1928. V miléniovém roce 1929 významně přispěl k založení Českého místodržitelství Řádu rytířů Božího hrobu a jako náměstek latinského patriarchy jeruzalémského tento řád v předválečném Československu až do své smrti vedl. V roce 1935 byl hlavním organizátorem a výkonným předsedou celostátního sjezdu katolíků ČSR. V tomtéž roce se rozhodně postavil za kandidaturu Edvarda Beneše na funkci prezidenta republiky. Neúnavnou prací na sblížení tradičních křesťanských kruhů v Československu významně ovlivnil postoj ČSL a HSLS a přispěl tak zásadním způsobem ke zvolení Dr. Edvarda Beneše prezidentem republiky. Ve své politické, odborné přednáškové a publicistické činnosti usiloval o spojení křesťanského tradicionalismu s hodnotami moderní civilizace. Za svoji práci obdržel vysoká církevní ocenění. Papež Pius XI. jmenoval JUDr. Jana Jiřího Rückla papežským komořím. Byl vyznamenán velkokřížem Rytířského řádu Božího hrobu, křížem komtura s hvězdou papežského Řádu sv. Řehoře Velikého a mnoha dalšími oceněními.