Unikátní nález soch budí pozornost památkářů

Kristus v zahradě Getsemanské a dva spící apoštolové – letošní velikonoční objev uvnitř oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci naznačuje senzaci.

Zda se jedná o středověká díla pozdní gotiky nebo novogotického slohu z 19. století bude předmětem dalšího zkoumání památkářů.

Při velikonočním úklidu místního proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie byly dne 10. dubna 2017 uvnitř hlavního oltáře nalezeny tři dřevěné vyřezávané a polychromované sochy (Kristus, evangelista Jan, apoštol Jakub), o jejichž existenci nikdo z farníků nevěděl. Datovat dobu uložení pomohl lístek v záhybu šatu jedné ze soch. Tužkou na něm kdosi napsal seznam ministrantů, kaplanů i jméno probošta Jiráka z roku 1907. Sochy pravděpodobně nikdo nespatřil 110 let. Skulptury jsou ve špatném stavu. Mají ulámané prsty a záhyby rouch, jsou napadené dřevokazným hmyzem, oprýskává polychromie.

Přesné datování však může přinést pouze dendrochronologická analýza a laboratorní rozbor použitých barevných pigmentů, což by mělo proběhnout v rámci restaurování.

Podle všeho se jedná o velmi významný objev v rámci celého jihočeského regionu. Je o to zajímavější, že jindřichohradecký kostel podlehl v roce 1801 spolu s celým městem ničivému požáru, kdy přišel prakticky o veškerou sochařskou i malířskou výzdobu.

Původně farní kostel, od roku 1625 proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie byl zbudován v gotickém slohu koncem 14. století. Spolu s městskou věží tvoří dominantu jindřichohradeckého starého města.

Přiložené soubory