TŘEBOŇ: přednáška „Mistr Třeboňského oltáře a jeho význam pro malířství 14. století v Evropě“

TŘEBOŇ: přednáška „Mistr Třeboňského oltáře a jeho význam pro malířství 14. století v Evropě“
Datum od: 15.10.2021 17:00
Datum do: 15.10.2021 18:30
Místo: Schwarzenberský sál
Zámek Třeboň

Jeden z největších českých odborníků na středověké malířství a křesťanskou ikonografii prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. vás seznámí s patrně nejvýznamnějším malířem gotické deskové malby v Čechách, který působil koncem 14. století a jehož jméno dosud neznáme. Nejznámějším dílem Mistra Třeboňského oltáře jsou tři oboustranně malované desky vytvořené pro kostel augustiniánského kláštera sv. Jiljí v Třeboni, které můžete obdivovat v expozici Národní galerie v  Praze.

Originály obrazů jsou vystavené v NG Praha; foto: archiv farnosti Třeboň

Profesor Royt nám svým zasvěceným podáním přiblíží klenot, jímž tyto oltářní obrazy jsou. Přednášející je profesorem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a též prorektorem této univerzity. Patří k našim nejvýznamnějším současným historikům umění a je členem Učené společnosti ČR. Jedním z jeho hlavních odborných zájmů je středověké výtvarné umění, zejména ve střední Evropě. V Zemích koruny české dosáhlo malířství jednoho ze svých vrcholů v díle Mistra Třeboňského oltáře. Jan Royt je proslulým znalcem díla tohoto významného umělce a jeho malířské dílny. Využijme příležitost blíže se v zasvěceném podání seznámit s uměleckými klenoty celoevropského významu, které mají i velkou duchovní hodnotu.

Přednášku pořádají: třeboňská pobočka České křesťanské akademie, Spolek přátel Třeboně a Správa státního zámku Třeboň.