PRAHA: Zádušní mše svatá za zesnulé členy a příznivce Československé strany lidové

Datum od: 15.5.2024 14:00
Datum do: 15.5.2024 16:00
Místo: kostel sv. Ignáce
Praha 2

„Requiem aeternam dona eis, Domine.“

Za odvahu a věrnost ideálům svobody a demokracie budeme dne 15. května 2024 vzpomínat na zesnulé členy a příznivce Československé strany lidové, na hrdinství signatářů jejího Obrodného proudu i na oběti zasvěceného života v dobách nacistické i komunistické totality.
V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2 se bude na Mezinárodní den rodiny a svátek sv. Žofie, mučednice, konat dne 15. května 2024 ve 14:00 hodin zádušní mše svatá. Hlavní celebrant R.D. ThLic. Ing. Cyril John, SJ, farní vikář, za účasti dalších duchovních a jáhnů.

PROGRAM

1. Úvodní slovo
Činnost podzemní Církve římskokatolické a katolických aktivistů
Obrodný proud Československé strany lidové v roce 1988–1989

2. Mše svatá
Přímluvy za zemřelé členy církevních a řeholních společenství
Přímluvy za zemřelé členy a příznivce Československé strany lidové
Přímluvy za oběti válečných konfliktů a za mír ve světě

3. Svátost pomazání nemocných

4. Požehnání

Zájemci o svátost pomazání nemocných se mohou před bohoslužbou přihlásit, pokud před tím v průběhu 14 dnů vykonají svátost smíření, lze při této bohoslužbě získat i plnomocné odpustky za podmínek přijetí Eucharistie a modlitby Vyznání víry, Otče náš i Zdrávas Maria na úmysl sv. Otce Františka, zájemci se registrují na elektronické adrese: info@kostelignac.cz

S ohledem na vysoký věk a nepříznivý zdravotní stav duchovních osob, signatářů i příznivců Obrodného proudu Československé strany lidové bude zajištěn i online přenos.

Aleš Strnad v. r., vedoucí organizačního odboru SÚV ČSL (1990)
Mgr. František Šejnost v.r., člen ÚV ČSL a SÚV ČSL (1990)