PRAHA: Pochod pro život 2024

Přidejte se k nám na Pochodu pro život v Praze!
Společně ukážeme, že životy tisíců nenarozených dětí, jejich matek a rodin mají nezměrnou hodnotu. Podpořme ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Pomozte nám vytvořit bezpečné prostředí pro všechny účastníky. Vaše podpora, ať už finanční, časová nebo prostým šířením informací, může udělat obrovský rozdíl.
Více informací najdete na webu https://hnutiprozivot.cz/