Prácheň u Horažďovic – požehnání nových obrazů sv. Klimenta a sv. Metoděje a Gorazda

Prácheň u Horažďovic – požehnání nových obrazů sv. Klimenta a sv. Metoděje a Gorazda
Datum od: 17.11.2015 11:00

V Práchni u Horažďovic při mši sv. dne 17. listopadu v 11:00 v kostele sv. Klimenta na Práchni budou Mons. Adolfem Pintířem, generálním vikářem, požehnány nové obrazy sv. Klimenta a sv. Metoděje a sv. Gorazda.
Autorem obrazů je Mgr. Marek Hlaváč, absolvent dějin umění na FF UK a student Akademie výtvarných umění v Praze.