Poutní slavnost P. Marie Budějovické

Zveme vás na Poutní slavnost, při které vzdáme hold a projevíme úctu „Ochránkyni města“ P. Marii Budějovické

 

Ve čtvrtek, 21. listopadu 2019

  • 16.30 hod. – modlitba růžence
  • 17.00 hod. – slavnostní mše svatá

hlavní celebrant: J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický

 

Upozornění: Mše svatá v 17 hod. v katedrále nebude!