ZRUŠENO – Postní setkání Misijních klubek v Pacově

Z důvodu stavu nouze ZRUŠENO! Děkujeme za pochopení.

Misijní klubko Pacov zve všechna klubíčka na postní setkání do Pacova. Společně spojíme síly, aby úsměvů bylo co nejvíce u nás i v Malawi. Přihlašujte se Hance do soboty 14. 3. 2020 na e-mail: hloskotova@centrum.cz