Památka Panny Marie Růžencové na Klokotech

Památka Panny Marie Růžencové na Klokotech
Datum od: 7.10.2016 00:00
Datum do: 8.10.2016 00:00
Místo: Tábor-Klokoty

Pátek 7. října
17.00       mše sv. s tematickou promluvou
17.45       adorace s možností přistoupit k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru
                 (do 20.30)

Sobota 8. října
10.00       přednáška „Milosrdenství a spravedlivý hněv“ v Emauzích

Přiložené soubory