Nový regenschori se ujal úřadu

Počátkem července se ujal úřadu nový ředitel kůru v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše Karel Ochozka. Po desítkách let vystřídal dlouholetého regenschoriho a varhaníka Karla Fráňu.

Jeho úlohou bude řízení katedrálního chrámového sboru u sv. Mikuláše, výběr obsahu hudebního zaměření a zajištění plnění povinností při doprovodu liturgie, které se vždy stanovují po vzájemné dohodě s děkanem katedrální farnosti.

Mgr. Karel Ochozka (*1979) vystudoval českobudějovickou Konzervatoř a je také absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Funkci regenschoriho a varhaníka českobudějovické katedrály zastával doposud Karel Fráňa (* 1940), (1969—1994, znovu od 2000).

Rozhovor s Karlem Ochozkou přineseme v zářijovém vydání měsíčníku Setkání.