Novéna – zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii

Novéna – zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii
Datum od: 12.11.2015 00:00
Datum do: 21.11.2015 00:00

Novéna slouží jako příprava na zasvěcení českobudějovické diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které uskuteční otec biskup Vlastimil Kročil dne 21. listopadu 2015, o svátku Obětování Panny Marie v rámci jáhenského svěcení, v klášterním kostele před obrazem Panny Marie Klasové, patronky Českých Budějovic.

Obřadu zasvěcení bude předcházet mimořádné vystavení milostného obrazu Panny Marie Budějovické ve studniční kapli křížové chodby Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v těchto dnech:

20. listopadu 2015 od 16:30 do 19:00 hod.
21. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod.
22. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod.

Ježíš povzbuzoval své učedníky k neustálé modlitbě slovy: „Je třeba se stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1).
Podobně povzbuzoval i apoštol Pavel soluňské křesťany, aby se „bez přestání modlili“ (1 Sol 5, 17) a Evagrius z Pontu napsal: „Nebylo nám přikázáno neustále pracovat, bdít a postit se, ale bez ustání se modlit“ (Capita practica ad Anatolium 49). Taková neúnavná horlivost může pocházet jen z lásky k Pánu Ježíši a jeho matce Panně Marii. Láska k nim otevírá lidská srdce pravdám, které vyplývají z víry. Jedna z nich je i to, že modlit se je vždy možné, ať již se člověk ocitá v jakékoliv situaci či jakékoliv životní bouři. V tomto duchu chci povzbudit i já k modlitbě mariánské novény.
Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Přiložené soubory