Nepomuk – vernisáž výstavy Svatojánské mosty

U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého byl začátkem roku 2021 vyhlášen 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu „Svatojánské mosty“ pro děti a mládež od 4 do 18 let. Do soutěže bylo možné přihlásit děti přes vzdělávací instituci, farnost, dětskou volnočasovou organizaci apod., nebo mohli své děti přihlásit rodiče. Do soutěže bylo možné přihlásit i skupinové práce. Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzali hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. a generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl.

Ve výstavní síni arciděkanství Nepomuk si můžete prohlédnout část obrázků ze soutěžní přehlídky Svatojánské mosty; foto: archiv arciděkanství Nepomuk

Posláním přehlídky bylo propojit mladou generaci v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana Nepomuckého a překonávat vzdálenost mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu. Proto je hlavním tématem symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy, dalšími pak atributy, ctnosti či patronáty sv. Jana.

Vernisáž výstavy Svatojánské mosty se uskuteční 29. 5. 2021 od 15:00 hodin v Městské galerii v Nepomuku, případně na sousední Malé letní scéně. Během vernisáže budou vyhlášené nejlepší práce, která hodnotila odborná porota v 6 kategoriích. Autorům oceněných děl budou také předány věcné ceny a diplomy – a to včetně dvou zvláštních cen generálního vikáře (Cena fair play a Cena za zručnost).

Výstavu Svatojánské mosty si můžete prohlédnout až do 25. června v Městském muzeu a galerii a v areálu arciděkanství Nepomuk.