NEPOMUK: Jarní pouť

Datum od: 17.3.2023 18:00
Datum do: 19.3.2023 12:00
Místo: Nepomuk

Letos budeme připomínat 630. výročí od umučení sv. Jana Nepomuckého (+ 20. 3. 1393 v Praze). Během poutní mše svaté v neděli 19. 3. bude slavnostně instalována relikvie blahoslaveného Karla Habsburského do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Nepomuk se na instalaci relikvie připravuje už od jara 2022, kdy začal vznikat relikviář i stálá expozice věnovaná bl. Karlu.

Ilustrační foto: Členové „Pětatřicátníků“ (Císařsko-královský pěší pluk č. 35 z Plzně) a PhDr. Milan Novák, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského, v nepomuckém kostele sv. Jana Nepomuckého; Foto: Pavel Motejzík

Program:

17. 3.  od 18:00

Přednáška P. Mgr. Miroslava Herolda, Lic., SJ (Hudební sál arciděkanství Nepomuk).

 

18. 3. od 18:00

Koncert „Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku“ (Hudební sál arciděkanství Nepomuk).

Zazní středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně „mariánských“ kompozic a antifon) od Guillauma Dufaye, největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech. Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a studenti Pražské konzervatoře (3 altistky a 2 tenoristé).

 

19. 3. od 10:30

Poutní mše svatá celebrovaná P. Mgr. Miroslavem Heroldem, Lic., SJ (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého). Sraz na procesí bude v 9:45 na arciděkanství v Nepomuku; procesí vyjde v 10:00.

Portrét bl. Karla, který do nepomucké expozice namaloval vedoucí Němejcova Ateliéru-K pan Ladislav Čáslavský; Foto: Pavel Motejzík