Národní pouť na Velehradu 5. července

Všechny kněze a věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradu 5. července.

Hlavní mše svatá začíná na nádvoří v 10.30 hod.

Program Dnů lidí dobré vůle 2018

Velmi uvítáme pomoc kněží při zpovídání. Kněží zpovědníci budou moci autem přijet přímo až na Velehrad, avšak pouze silnicí od Starého Města a pouze pokud se prokážou vjezdovou parkovací kartou. Tu si můžete vyžádat na faře na Velehradu – rádi vám ji zašleme.

Kontakt: Římskokatolická farnost, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad, tel. 572 420 140, e-mail: velehrad@jesuit.cz.

Všichni kněží, jáhnové a bohoslovci jsou po hlavní mši svaté zváni na oběd do Stojanova gymnázia.

Poutní autobusy budou mít volný průjezd na Velehrad. Po vysazení poutníků u baziliky budou
parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět v blízkosti baziliky.

Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uherského Hradiště na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou, nebo pěšky po poutní cestě růžence.