Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České

Datum od: 11.11.2019 00:00
Datum do: 13.11.2019 23:00
Místo: Řím

Průběžné informace

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA:

Pondělí 11. 11. 2019 

  • 11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila (z důvodu nízké kapacity baziliky je tato akce určená pouze pro biskupy a pozvané. Poutníky prosíme, aby baziliku navštívili v jiném čase).
  • 15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
  • 18.00 Reprezentativní koncert „České nebe“ v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Úterý 12. 11. 2019 – den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

  • 10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
  • Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.
  • Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti bude zdarma.

Středa 13.11.2019 – svátek sv. Anežky České 

  • 9.30 Generální audience u papeže Františka – Svatopetrské náměstí ve Vatikánu – předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
  • 15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.“

Přiložené soubory