Mimořádná večerní prohlídka

Dominikánský klášter s chrámem obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Mimořádná večerní komentovaná prohlídka areálu s varhanním dostaveníčkem.

  • čtvrtek 27. září 2018
  • začátek ve 20 hodin

Průvodce Jiří Míchal; varhany Václav Schwammenhöfer, zpěv Andrea Benedová

Vstupné 250,- Kč; výtěžek je určený na stojany k haptickým modelům pro nevidomé a slabozraké. Vstupenky pouze po předběžné rezervaci na e-mail: klaster@bcb.cz

Přiložené soubory