Mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

Pouť se uskuteční v rámci Svatého roku milosrdenství, který v katolické církvi vyhlásil papež František od 8. prosince 2015 do 30. listopadu 2016. Datum mimořádné Pouti do Slavkovic bylo zvoleno s ohledem na nedávnou národní pouť, aby se všichni, kteří neměli možnost jet do Krakova, mohli společně setkat v České republice, a to právě ve Slavkovicích, kam už několik let putují mnozí věřící ke kostelu Božího milosrdenství.

Již od 12.00 bude poutníkům ve Slavkovicích k dispozici  P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství“. Bohoslužbu bude přenášet v přímém přenosu také TV Noe.

Slavkovice – Centrum Božího milosrdenství

Slavkovice jsou už několik let cílem mnoha poutníků. Zdejší kostel je prvním poutním kostelem Božího milosrdenství v České republice. V r. 2008 ho požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Od r. 2009 zde působí řád pallotinů (www.pallotini.cz), kteří přišli na Vysočinu ze Staré Boleslavi. Základním záměrem a směrem působení pallotinů ve Slavkovicích je co nejvíce vyjít vstříc všem, kteří sem přichází a hledají prostor setkání s Bohem. Proto se pallotini snaží co nejvíce zviditelnit a zpřístupnit toto místo. Tomu slouží pravidelné bohoslužby a možnost setkání s knězem při svátosti smíření a rozhovoru každou sobotu a neděli po celý rok od 14.00 do 17.00 a o prvních a třetích sobotách od 10.00 do 17.00 hodin. Díky pravidelným bohoslužbám a poutím se ve Slavkovicích během několika let vytvořilo  Centrum Božího milosrdenství, které aktivně vyhledávají  lidé z celé republiky. Přičinily se o to také pastorační projekty pallotinů, které se v rámci Centra Božího milosrdenství už několik let uskutečňují.

Další informace: 

Veškeré informace o blížící se mimořádné Pouti k BM ve Slavkovicích lze najít na stránkách poutního kostela: www.slavkovice.cz  (tel.: 733 741 860).