Mariánská pouť – Zlatá Koruna

Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje srdečně vás pozvat na mariánskou pouť.  Při slavnostní mši s hudebním doprovodem zazní skladby  barokních mistrů D. Buxtehudeho a C. Monteverdiho v podání Ensemble Barokní Koruna. Poté bude následovat procesí k unikátní Zlatokorunské Madoně. Více informací naleznete na stránkách obce Zlatá Koruna a na www.baroknikoruna.cz

Foto: Kateřina Zemanová