Mariánská pouť – Zlatá Koruna

Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje srdečně vás pozvat na mariánskou pouť.  Při slavnostní mši s hudebním doprovodem zazní skladby  barokních mistrů D. Buxtehudeho a C. Monteverdiho v podání Ensemble Barokní Koruna. Poté bude následovat procesí k unikátní Zlatokorunské Madoně. Více informací naleznete na stránkách obce Zlatá Koruna a na www.baroknikoruna.cz

Foto: Kateřina Zemanová

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...