LOMEC: Exercicie 2023 – Exercicie pro kněze

Datum od: 1.10.2023 10:00
Datum do: 6.10.2023 15:00

Vede P. František Hylmar, jezuita působící v Praze u sv. Ignáce. Přihlášky a bližší informace na lomec@lomec.cz