KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI

České katolické biblické dílo a redakce časopisu DUHA ve spolupráci s Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích zvou všechny zájemce k účasti na seminářích lektorky německého Biblického díla Dr. Anneliese Hechtové. Další informace a přihlášky na e-mailových kontaktech uvedených na plakátu níže.

 

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...