KLOKOTY: Oblátská pouť

Datum od: 21.5.2022 09:30
Datum do: 21.5.2022 17:00
Místo: poutní areál
Klokoty u Tábora

Oblátská pouť se tradičně koná 21.5., kdy se zakladatel Misionářů oblátů narodil po dlouhém a požehnaném životě pro nebe. V letošním roce se tak účastníci stanou „poutníky naděje“. Připomínáme si totiž výročí svěcení prvního oblátského domu v Aix en Provence, kdy se na našeho zakladatele, sv. Evžena de Mazenod, podle tradice usmála žehnaná socha Panny Marie. Zakladatel to vnímal jako ujištění o tom, že Panna Maria kongregaci, kterou jí svěřil, bere pod svou ochranu.

Pouť k Panně Marii úsměvu proběhne v celé Středoevropské provincii ještě v Maria Taferl v Rakousku a v německém Hünfeldu a Jüchen.

Tradiční pouť chce být příležitostí, aby se mohli setkat všichni přátelé oblátů, přátelé Oblátského misijního díla, asociovaní, farníci a všichni, kdo by chtěli oblátskou rodinu blíže poznat. Půjde především o setkání, rozhovory, nová přátelství a společenství. Srdečně zveme!

Program klokotské Pouti k Panně Marii úsměvu:

9:30 přednáška

11:00 eucharistie

společný skromný oběd

14:00 komentovaná prohlídka Klokot

15:00 zakončení modlitbou chval