KÁJOV: Hlavní pouť 2023

Datum od: 14.10.2023 18:00
Datum do: 15.10.2023 12:00
Místo: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kájov

Jako každý rok i letos začne v Kájově v kostele Nanebevzetí Panny Marie hlavní pouť v podvečer 2. soboty v říjnu (letos 14. 10. 2023). Těšíme se na společnou modlitbu, večerní světelný průvod, celonoční adoraci i slavnostní promluvy celebrantů.
Kájov je sice velmi známý, ale i ti, kteří ho navštěvují pravidelně, objeví vždy něco nového. Například v kapli svatého Jana Nepomuckého je nyní na zdech vystaven soubor čtrnácti obrazů z první třetiny 18. století představující jednotlivé události ze života tohoto světce, od jeho narození, až po jeho oslavu v nebi. Tato kaple byla postavena jako zpovědní kaple, zůstala tu jako vzkaz a zve nás k zamyšlení. Život světce Jana nás vybízí ke statečnosti, věrnosti v těžkostech a k častému a dobrému přijímání svátosti smíření.
Dalším milým překvapením pro poutníky může být letos také prohlídka malého muzea, které bylo loni na podzim otevřeno a stále se doplňuje. Vystavené exponáty představují zbožnost našich předků. Jsou svědectvím toho, že lidé putovali do Kájova k Panně Marii, aby jí svěřili své starosti, bolesti, nemoci, ale i radosti a touhy. Přicházeli sem s prosbami i s díky, jak dokazuje celá řada votivních obrázků. V muzeu uvidíte staré růžence, modlitební knihy a obrázky, které si lidé odnášeli na památku, ale také obrazy s mnoha vyobrazeními kájovské Madony, sochy světců, liturgické předměty a roucha a mnoho dalších zajímavých exponátů. Velkým překvapením pro návštěvníky by mohla být kopie sochy Panny Marie zahalená do starodávného roucha, kterým bývala zahalována od středověku až do devadesátých let minulého století.
Kájovská pouť je příležitostí spojit se v modlitbě za potřeby světa i církve. Srdečně vás tedy všechny zveme na hlavní Kájovskou pouť a těšíme se na setkání ve společenství víry a modlitby.

P. Václav Pícha, českokrumlovský prelát a duchovní správce farnosti Kájov a Milosrdné sestry svatého Kříže, které pečují o toto mariánské poutní místo.