Hlavní Kájovská pouť

Hlavní Kájovská pouť
Datum od: 13.10.2018 18:00
Datum do: 14.10.2018 13:30

SOBOTA 13. října

  • od 18.00 možnost přistoupit k sv. smíření
  • 19.00 mše svátá, celebrant: novokněz R. D. Vojtěch Blažek, po mši svaté novokněžské požehnání a světelný průvod
  • 20.45 večer chval spojený s adorací
  • 22.00 adorace

NEDĚLE 14. října

  • 7.00 modlitba ranních chval
  • 8.00 mše svatá, celebrant: Prel. Václav Pícha, JC. D., vikář českokrumlovský
  • 10.00 hlavní poutní mše svatá, celebrant J.E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
  • 13.30 litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

Přiložené soubory