Extrémní Křížová cesta

Vážené sestry a bratři! Rádi bychom vám nabídli možnost, zúčastnit se Extrémní Křížové cesty (EKC).

Krátká historie: EKC se zrodila v Polsku v roce 2009. Její první trasa vedla z Krakova na Kalwarii Zebrzydowskou. Postupně se tato akce začala rozšiřovat do takových rozměrů, že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc lidí. Zvláštní požehnání získali účastníci dokonce od papeže Františka. EKC se postupně rozšiřuje i mimo Polsko.  Informace najdete na stránkách www.edk.org.pl  nebo na facebookových stránkách „Extrémní křížová cesta Borovany“.

Zkušenost manželky jednoho účastníka: „Přišel a zeptal se, jestli může jít jednou za měsíc na EKC. Řekla jsem si: blázen, ale ať jde. Nevím, jak to funguje, ale od této doby co chodí, je nějak lepší.“

 

Co je EKC?

Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.

Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho co neznáme.

Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka:“Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.

Setkání – Jestliže jsem přijal tuto výzvu, tak jdu touto cestou, bojuji s únavou. To je smysl EKC, Tvé individuální setkání s Bohem. Po tomto setkání se může v mém životě vše změnit.

 

Základy EKC:

Mše sv. – Eucharistie je projevem nekonečné lásky Boha.

Cesta – Musí byt náročná, mimo hlavní cesty. Min. 40 km. Fyzická únava je nutná.

Noc – EKC je v noci. Noc je více soukromá, v noci je to daleko těžší. V noci člověk může zbloudit, v noci je nejistota.

Samota – Ježíš šel sám. EKC člověk prožívá sám.

Mlčení – Pomáhá soustředit se na cíl.

Rozjímání — EKC je duchovní cestování, rozjímání jsou připravená pro takovou cestu.

 

Další informace:

Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky, z Borovan na Dobrou vodu, po předem určené trase. Pro bližší informace mě kontaktujte na emailu: lukmark@seznam.cz, nebo na tel: 737 648 000 a rád vám je zodpovím.

Začátek v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech. Mše sv. v 18:00 hod. Po ní krátký briefing na seznámení s trasou. Trasa měří 40km. Z toho 13 km jsou pěšiny, turistické a lesní cesty a zbytek asfaltové a zpevněné cesty. Začátek je v Borovanech, odkud se jde po červené turistické značce lesem do Trhových Svinů. Dále po zpevněných cestách přes Svatou Trojici a Slavče do Dobrkovské Lhotky, kde začne první větší stoupání do sedla Slepičích hor. Ze sedla se klesá do Benešova nad Černou, odkud se zvlněným terénem pokračuje až na úpatí Kuní hory, kde začíná závěrečná část cesty. Ta vede lesem po částečně zpevněných cestách až na vrchol Kraví hory, odkud se sejde do cíle cesty, do kostela na Dobré vodě.

EKC je určena především pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, zdravé, zvyklé na fyzickou námahu. Je třeba vzít v úvahu, že cesta v noci je mnohem náročnější a únavnější než v průběhu dne a je třeba být na to fyzicky a psychicky připravený.

Vybavte se na cestu: nápoje a potraviny, teplé bundy, čepice, rukavice, dobré boty, pláštěnka, baterka (nejlépe vpředu „čelovka“) a ruční svítilna, náhradní baterie, plně nabitý mobilní telefon, karimatku, reflexní prvky, nebo vesta. Zájemci si mohou připravit vlastní dřevěný kříž.

Důležité! Účast na EKC je na vlastní nebezpečí. Neposkytujeme pojištění ani lékařskou péči. Bezpečnost na trase bude záviset hlavně na vás samých. Řiďte se obecnými pravidly silničního provozu.

Během EKC se účastníci pohybují samostatně nebo ve skupinách méně než 10 osob. Během cesty platí pravidlo mlčení mimo zastavení křížové cesty. Pojďme respektovat toto pravidlo vzhledem k hlubšímu prožitku jednotlivce. Náš rozhovor může rušit ostatní.

Doporučujeme zajistit jednotlivou dopravu, která vás odvede z cesty, pokud nebudete schopni pokračovat v cestě. Před odjezdem informujte blízké o vaší účasti v EKC, uveďte mapu a vysvětlete průběh trasy.

EKC je individuální boj s cestou kříže a vlastními slabostmi.

 

Na křížovou cestu je třeba se přihlásit! Přihlášení účastníci obdrží plán cesty s podrobnými informacemi a texty s rozjímáním k jednotlivým zastavením.

Přihlašování je možné na: lukmark@seznam.cz, na tel: 737 648 000, nebo formou zprávy na fcb Extrémní Křížová Cesta Borovany