Eucharistická bohoslužba s posvěcením zvonu

Římskokatolická farnost prelatura – Český Krumlov srdečně zve:

14. září 2019 v 15.00 hodin –  slavnostní eucharistická bohoslužba se slavnostním posvěcením zvonu do kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově.

Hlavním celebrantem bude Mons. David Henzl, generální vikář.

Všechny srdečně zveme na tuto slavnost.