ENTERcamp a ENTERjunior 2019

Zveme mladé na letní pobyty, které se snaží rozvíjet křesťanskou víru u dospívajících.

Neboj se vstoupit! Na letošní ENTERcamp 2019 a ENTERjunior 2019 se můžeš přihlásit od 1. 3. večer v 20:00 – takže si hned zapiš do kalendáře, abys byl i letos součástí tohoto Božího společenství.

  • ENTERjunior je určený věkové kategorii 13-15 let a proběhne na DCŽM Ktiš 21. – 27. 7. 2019;
  • ENTERcamp pro mládež ve věku 16-23 let se uskuteční tamtéž 29. 7. – 4. 8. 2019.

Programy jsou určeny těm, kdo hledají zakotvení a rozvoj ve víře.

Enter 2019

 

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...