Dva osudové „devítkové“ dokumenty českých dějin

Dekret kutnohorský a majestát Rudolfa II. Dva osudové „devítkové“ dokumenty českých dějin

prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D. vedoucí katedry teologických věd TF JČU

Čtvrtek 26. 9. 2019 od 17 hod. Husitské muzeum v Táboře, přednáškový sál Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44

https://www.visittabor.eu/akce/prednaska-dekret-kutnohorsky-a-majestat-rudolfa-ii-prednasi-prof-thlic-paedr-martin-weis-th-d-vedouci-katedry-teologickych-ved-tf-jcu?backlink=3lrsd

 

Potřebujeme eutanazii?

Bc. Marie Sovadinová Ředitelka a zakladatelka hospice Jordán

MUDr. Helena Staňková Vedoucí lékařka hospice Jordán

Pondělí 14. října od 18 h

Poutní dům EMAUZY, Staroklokotská 2, TÁBOR – KLOKOTY