Dny důvěry Taizé

Datum od: 18.10.2019 00:00
Datum do: 20.10.2019 23:00
Místo: Olomouc

Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkání Taizé pro mladé, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu.

Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.

Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma:

„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).

 

Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz

Plakát najdete na nástěnce vzadu kostela.

Organizační tým Dnů důvěry