Diecézní pouť do Říma

Datum od: 10.11.2019 00:00
Datum do: 14.11.2019 23:00
Místo: Řím

U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Otec Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České.

Českobudějovická diecéze, pod záštitou českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila, připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Avetour ve dnech od 10. do 14. listopadu 2019.

Cena leteckého zájezdu je 14.000 Kč.
Stále se můžete přihlašovat na e-mail: ryjackova@bcb.cz.

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...