Českobudějovická diecéze zřizuje mezinárodní misijní kněžský seminář

Dne 26. listopadu 2017, na Slavnost Ježíše Krista Krále, zřídil českobudějovický diecézní biskup Vlastimil Kročil „Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater“ s cílem formace mladých a dospělých mužů ke kněžství a pro misie. Biskup Vlastimil Kročil tak reaguje na výzvu papeže Františka.

Úmysl otec biskup veřejně oznámil dne 6. prosince v rámci Slavnosti sv. Mikuláše.

V „Poselství pro Světový den misií 2017“ Svatý Otec připomněl církvi naléhavost nové evangelizace: „Církev je ze své přirozenosti misijní; kdyby tomu tak nebylo, nebyla by už církví Kristovou…“ („Evangelii Gaudium“, čl. 276) Tento proces se ovšem nemůže uskutečňovat bez kněží, kteří mají formaci zvlášť zaměřenou misijně, jak k tomu již vyzýval Koncil v dokumentu „Presbyterorum Ordinis“, čl. 10.

„Po dlouhém zvažování, přičemž nemohla chybět moje upřímná modlitba, jsem se rozhodl – o slavnosti Ježíše Krista Krále – založit v Českých Budějovicích Diecézně-misijní mezinárodní seminář, za účelem kněžské formace pro novou evangelizaci, nejen naší diecéze, ale i všude tam, kde toho bude potřeba“, řekl k založení semináře otec biskup. Již v minulém roce povolal do českobudějovické diecéze čtyři rodiny, aby pomáhali při evangelizaci místní církve.

Seminář bude mít sídlo v bývalém kněžském domově v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné a bude pod přímou pravomocí diecézního biskupa. Výhradním cílem bude formace mladých a dospělých mužů ke kněžství a pro misie. Seminář bude spravován podle vlastních „Stanov“ a „Řádu seminárního života“ a ve shodě s Kanonickým právem Římskokatolické církve. Přípravu na kněžství v něm již započalo šest studentů z různých evropských zemí (Itálie, Španělsko, Polsko, Chorvatsko). Teoretickou výuku bohoslovci absolvují na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Duchovní formaci pak v semináři pod vedením nově jmenovaného rektora Zdeňka Gibiece.

Formace bohoslovců se kromě teoretické přípravy zaměřuje na aspekty duchovní – upevnění vlastního duchovního života s Bohem, pastorační – praktické působení a poslání kněze ve farnosti, lidský – rozvoj a poznání vlastní osobnosti. Misijní semináře kladou také důraz na systematickou práci s mladými rodinami a jejich duchovní růst.

Po řádné formaci a dokončení studia budou vysvěceni diecézním biskupem a ustanoveni do služby podle potřeb církve.