ČESKÉ BUDĚJOVICE: Slavnostní rozsvícení věže a věžních hodin na kostele sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech prochází od května 2021 celkovou opravou. Nyní byla dokončena její zřejmě nejviditelnější (a nejslyšitelnější) část: v uplynulých dnech byly instalovány věžní hodiny podle původního návrhu architekta Jaroslava Čermáka (věž totiž byla 82 let bez hodin). Na věž bylo také namontováno zcela nové osvětlení kříže na vrcholu zvonice, vnitřní osvětlení zvonice i osvětlení samotných věžních hodin. Při této příležitosti si dovolujeme pozvat Vás na první slavnostní rozsvícení věže a věžních hodin na kostele sv. Vojtěcha. Budeme se na Vás těšit v úterý 28. září v 18:00.

O kostele sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha projektoval arch. Jaroslav Čermák, významný architekt moderního slohu – funkcionalistické sakrální architektury. Stavba byla dokončena v roce 1939. Kvůli vysoké architektonické hodnotě byl sv. Vojtěch v roce 2019 zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Nyní prochází kostel celkovou opravou v hodnotě asi 6 mil. Kč. V rámci opravy budou také po více než 80 letech plně dokončeny původní záměry architekta J. Čermáka: budou provedeny finální štukové omítky s barevným nátěrem a instalovány věžní hodiny podle původních návrhů, které se kvůli řadě nepříznivých historických okolností dosud nepodařilo zrealizovat. Z opravy chrámu bude mít užitek i široká veřejnost: parkové plochy kolem kostela budou upraveny jako místo setkávání pro návštěvníky a nabídnou i prostor pro relaxaci a odpočinek (lavičky, zeleň atd.). Velkou část finančních prostředků bude nutno teprve získat od sponzorů, nadací a soukromých dárců: dárci mohou například „adoptovat“ některou opravovanou část a za to získají právo na umístění pamětní tabulky se jménem v objektu kostela. K dnešnímu dni se podařilo získat téměř 60% potřebné částky. Více informací o opravě kostela najdete na https://ctyrak.cz/.