Č. BUDĚJOVICE: Výstava ze života misionářů v Bulharsku

Datum od: 7.6.2022 12:00
Datum do: 30.6.2022 16:00
Místo: Kanovnická 404/18
České Budějovice

V sídle Diecézní charity České Budějovice si můžete prohlédnout výstavu zajímavých fotografií ze života Salesiánů v Bulharsku. 

Diecézní charita České Budějovice od roku 2010 finančně vypomáhá Salesiánům Dona Boska, kteří působí ve Staré Zagoře a věnují se romským dětem a mládeži. Dětem nabízejí kroužky, zázemí nízkoprahového střediska a doučování. Cílem je volnočasovými aktivitami a výchovou dětí předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Salesiáni chtějí, aby děti ve Staré Zagoře nejen dokončily základní školu a vyučily se řemeslu, ale aby z nich vyrostli dobří křesťané a lidé, schopní plnohodnotně se zapojit do společnosti. Protože Romové jsou přirozeně otevřeni duchovnímu životu, misionáři věří, že je tento cíl uskutečnitelný díky evangelním hodnotám. Rozhodli se postavit centrum, ve kterém bude kostel i škola. Kostel, do kterého budou chodit jak Romové, tak Bulhaři, a budou vytvářet jedno společenství. A škola, která dětem poskytne kvalitní vzdělání a připraví je na život.

Ukázky fotografií z výstavy najdete níže.

Foto výstavního panelu: Alena Fremrová

 

Foto výstavního panelu: Alena Fremrová

 

Foto výstavního panelu: Jakub Jakoubek