Č. BUDĚJOVICE: Večer důvěry – červen

Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém ve spolupráci se Spolkem Most-České Budějovice připravilo na celý letošní rok podvečerní setkání nazvaná „Večer důvěry“. K setkáním se můžete připojit vždy poslední pondělí v měsíci (kromě prázdnin) ve studentském kostele svaté Rodiny od 18:00 hodin (příprava a nácvik zpěvu od 17:00 hodin).

Poznamenejte si termíny následujících setkání v roce 2024:
30. září
28. října
25. listopadu
30. prosince