Č. BUDĚJOVICE: Slavnost Těla a Krve Páně

 

 

     Milí spolubratři kněží a jáhnové,
     řeholní sestry a bratři,
     sestry a bratři v Kristu, našem Pánu!

     Liturgické období, které prožíváme, se nese ve znamení celé řady svátků a slavností, mezi nimiž je obzvlášť důležitá Slavnost Těla a Krve Páně, tradičně nazývaná jako Slavnost Božího těla.

     V našem městě je zvykem prožívat tuto slavnost společně, tedy ve víře v Ježíše Krista, v jednotě s naším biskupem i mezi sebou navzájem. Pro nás všechny by se měl stát tento den mimořádně důležitým. Jedná se o čtvrtek 8. června 2023, kdy v 17:30 hod. v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí bude mše svatá a po jejím skončení bude následovat eucharistický průvod do katedrály.

     Byť se jedná o všední a pracovní den, je to vhodná příležitost k vyjádření víry v eucharistického Krista, který je stále přítomen mezi námi, stále prochází i v tomto našem světě a vstupuje do našich životů. Tato slavnost není žádnou formou triumfalizmu, ale jde spíše o pokojně vyjádřené svědectví, že i přes všechny naše nedokonalosti věříme v Krista a chceme ho následovat.

     Bratři a sestry, dovoluji si nejen jménem svým, ale i jménem Otce biskupa Vlastimila, pozvat Vás všechny – generaci mladou i tu starší, duchovní i laiky – k účasti na této slavnosti a prosím, abyste tlumočili toto pozvání i mezi ostatní své blízké, přátele a známé. Přijměte, prosím, toto pozvání a přijďte i Vy vyjádřit a upevnit svou víru jako společenství synodální církve, sjednocené kolem Krista a za ním putující.

     S díkem za přijetí tohoto pozvání se těší na setkání

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.
děkan-vikář

České Budějovice, 24. května 2023

(originální pozvání P. Dr. Zdeňka Mareše ve vysokém rozlišení můžete stáhnout ZDE).