Č. BUDĚJOVICE: Slavnost sv. Mikuláše

Slavnost začne již v 16:00. Během ní budou instalováni nově jmenovaní kanovníci Katedrální kapituly u sv. Mikuláše: sídelní kanovník R.D. Mgr. Ivo Prokop, jindřichohradecký probošt, a dva čestní kanovníci R.D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek, duchovní správce ze Čkyně, a R.D. Ing. ThLic. Zdeněk Gibiec, rektor českobudějovického Diecézně-misijního semináře Redemptoris Mater.

Slavnostní mši svaté bude předsedat J. E. Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Homilii pronese J. E. Mons. Pavel Posád, pomocný biskup a probošt kapituly.