Č. BUDĚJOVICE: Kněžské svěcení Pavla Kasala

Jáhen Pavel Kasal přijme skrze modlitbu a vzkládáním rukou otce biskupa Vlastimila Kročila KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Primiční mši svatou bude novokněz Pavel Kasal sloužit v neděli 26. června 2022 v 15:00 v klášteře Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Děkovnou mši svatou bude novokněz Pavel Kasal sloužit v neděli 3. července 2022 v 10:30 v kostele Všech svatých v Kamenném Újezdu u Českých Budějovic.

Srdečně Vás zveme a prosíme o modlitbu.