Č. BUDĚJOVICE: Den otevřených dveří TF JU

Datum od: 20.1.2023 08:00
Datum do: 20.1.2023 15:00
Místo: Kněžská 8
České Budějovice

Srdečně zveme všechny zájemce na 

Den otevřených dveří (dále jen DOD) na Teologické fakultě JU

 

DOD proběhne ve dvou blocích, a to od 8:00 do 12:00 v budově fakulty a od 13:00 do 15:00 on-line v aplikaci Zoom.   

Těšit se můžete na:  

→ prezentaci studijních programů 

→ informace o studiu 

→ informace o podmínkách příjímacích zkoušek 

→ komunikaci studentů s uchazeči 

→ informace o možnostech studia v zahraničí  

Podrobné informace: https://www.tf.jcu.cz/cz/fakulta/kalendar-akci/72-den-otevrenych-dveri-2023