Být pro druhé mostem k Bohu – duchovní obnova

Datum od: 13.12.2019 17:00
Datum do: 15.12.2019 12:00
Místo: Tábor - Klokoty

Adventní duchovní obnova pro katechety s P. Martinem Sedloňem, OMI

Být pro druhé mostem k Bohu 

 

V pátek začínáme mší sv. v 17.00, v neděli končíme společným obědem v 11.30
Doporučená cena, která zahrnuje ubytování (vlastní spacák) a stravu je 600,- korun
Přihlášky posílejte nejpozději do 9.12. 2019 na dck@bcb.cz

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...