Bl. Jindřich Librarius – vědecká konference

Program konference

 • 10:00 Zahájení konference a uvítání hostů (JUDr. Jan Kotous)
 • 10:15 Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, CSc.: Sakralizace české státnosti v období 9. – 13. století
 • 11:00 Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.: Nové poznatky o středověkých českých mendikantských konventech
 • 12.00 Občerstvení, možnost individuální prohlídky kostela (Ing. Míchal)
 • 13:30 Mgr. Juraj Thoma: Archeologický výzkum kostela Obětování Panny Marie v ČB
 • 14:00 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.: Nástěnné malby v bývalém dominikánském klášteře jako médium historické paměti
 • 14:30 – 15:00 Přestávka
 • 15:00 Výsledky průzkumu ostatků Jindřicha zvaného Librarius – referující: PhDr. Daniel Kovář, Mgr. Zuzana Thomová, Ing. Jiří Šindelář, Mgr. Lenka Kovačiková, Mgr.Erika Průchová, Mgr.Tereza Šálková
 • 15:45 Diskuze: Mgr. Zuzana Thomová; Zakončení konference: R. D. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan
 • 15:00 – 16:45 Čas vyhrazený pro novináře
 • 17:00 Slavnostní bohoslužba ke cti bl. Jindřicha Libraria OP (předsedá J. Em. Dominik kardinál Duka OP)