Adventní koncert v Hluboké nad Vltavou

Adventní koncert Hluboká nad Vltavou 9. prosince 2018

Varhany: Ludmila Dvořáková, Zpěv: Marie Hintnausová; sváteční slovo: P. Tomas van Zavrel

Vstupné dobrovolné.

Program:

 • Johann Sebastian Bach: Fantasie G dur BWV 572
 • Adam Michna (1600 – 1676): Rosu dejte, ó nebesa, zhůry!
 • Adam Michna: Hle příjde Pán
 • Karel Blažej Kopřiva (1756 – 1785): Fuga C dur
 • Adam Michna: Posypte mne kvítkami  (Loutna česká)
 • Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1829): Pastoralle D dur
 • Johann Sebastian Bach: Quia respexit ( Arie z kantáty Magnificat); „…neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1, 48)
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599; „Přijď, Spasiteli národů“
 • Georg Friedrich Händel (1685 – 1759):  How beautiful are the feet (z oratoria Messiah); „Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu.“ (Iz 52, 7)
 • Antonín Plachý: Preludium D dur (Pastorela)
 • Luboš Sluka: Ave Maria 4 části
 • Carlmann Kolb: Preludium č VI.
 • Georg Friedrich Händel: Rejoice greatly (z oratoria Messiah); „Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. (…) Vyhlásí pronárodům pokoj.“ (Za 9, 9 –10)