Události

01.05.2017 [pondělí] - 07.05.2017 [neděle]
Vysílání rádia Proglas

Vysílání rádia Proglas

V týdnu od 1. 5. do 7. 5. 2017

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz
Více...

30.04.2017 09:30 [neděle]
Světící biskup Pavel Posád požehná mariánský sloup v Mirovicích

Světící biskup Pavel Posád požehná mariánský sloup v Mirovicích

Masarykovo náměstí, Mirovice

V rámci oslav 300 let od vztyčení mariánského morového sloupu se světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád zúčastní slavnostního průvodu na Masarykově náměstí a bude celebrovat mši sv. v kostele sv. Klimenta.
Více...

02.05.2017 [úterý] - 01.07.2017 [sobota]
Výstava "Misie dnes"

Výstava "Misie dnes"

Městská knihovna Prachatice

Městská knihovna Prachatice a Papežská misijní díla České Budějovice zvou na ojedinělou výstavu v rámci oslavy výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna.
Více...

02.05.2017 17:00 [úterý], zveřejněno: 19.04.2017
Vzpomeňte v modlitbě za P. Karla Rendla

Vzpomeňte v modlitbě za P. Karla Rendla

Chvalšiny

V úterý 2. května 2017 se ve Chvalšinách uskuteční mše svatá se vzpomínkou na P. Karla Rendla, tamního administrátora.
Více...

03.05.2017 [středa] - 15.05.2017 [pondělí]
Studentské středy zvou...

Studentské středy zvou...

České Budějovice, kostel sv. Rodiny

Navštivte Večer důvěry s modlitbou Taizé nebo benefiční koncert pro Jeníkov.
Více...

06.05.2017 [sobota]
Duchovní povzbuzení aned probuďte skrytý potenciál

Duchovní povzbuzení aned probuďte skrytý potenciál

Sedlice

Farnost Sedlice zve na Duchovní povzbuzení na faře v Sedleci. Setkání vede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM.
Více...

06.05.2017 [sobota] - 27.05.2017 [sobota]
Sepekovské májové 2017

Sepekovské májové 2017

Sepekov

Čtyři soboty - čtyři májové mše sv. orámují květen v Sepekově.

6. května - Mše sv. + májová

13. května - Fatimský den

20. května - Mše sv. s udílením svátosti nemocných

27. května - Mše sv. + májová a novokněžské požehnání

Jste srdečně zváni!
Více...

06.05.2017 [sobota] - 07.05.2017 [neděle], zveřejněno: 28.04.2017
Jarní pouť v Římově

Jarní pouť v Římově

Římov

Římskokatolická farnost v Římově Vás srdečně zve na Jarní pouť k svátku Nalezení Svatého Kříže.
Více...

06.05.2017 10:00 [sobota]
Pouť za duchovní povolání

Pouť za duchovní povolání

Lomec

Duchovní správa poutního místa Lomec srdečně zve na květnovou pouť za duchovní povolání.
Více...

07.05.2017 [neděle]

Poselství Svatého otce k 54. Světovému dni modliteb za povolání

Duchem vedeni k misii

Dne 7. května 2017, o 4. velikonoční neděli, se slaví 54. Světový den modliteb za povolání.
Zveřejňujeme poselství, které Svatý otec u této příležitosti zasílá biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím laikům z celého světa.
Více...

13.05.2017 09:30 [sobota]
Pouť dětí a rodičů píseckého vikariátu

Pouť dětí a rodičů píseckého vikariátu

Kluky - Záhoří

Písecký vikariát srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na pouť k 100. výročí zjevení Panny Marie Fatimské.
Více...

13.05.2017 09:30 [sobota]
Vikariátní pouť - Písek

Vikariátní pouť - Písek

Kluky a Záhoří

Písecký vikariát srdečně zve na Pouť dětí a rodičů u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie Fatimské.
Více...

13.05.2017 14:00 [sobota]

Pouť strakonického vikariátu

Lomec

Duchovní správa poutního místa Lomec srdečně zve na vikariátní pouť k 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Více...

13.05.2017 14:00 [sobota]
Pouť na Lomec u Vodňan
Lomec u Vodňan

Pouť na Lomec u Vodňan

Lomec u Vodňan

K oslavám 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě srdečně zvou kněží strakonického Vikariátu.
Více...

13.05.2017 18:00 [sobota] - 13.10.2017 [pátek]
Mariánské pobožnosti a mše sv. v intencích fatimských poselství

Mariánské pobožnosti a mše sv. v intencích fatimských poselství

Počátky, kostel sv. Jana Křtitele

Římskokatolická farnost Počátky zve na mariánské pobožnosti a mše sv. v intencích fatimských poselství u příležitosti 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Více...

17.05.2017 19:00 [středa]
Je Bůh? A jaký?

Je Bůh? A jaký?

Zámek v Kamenici nad Lipou

Římskokatolická farnost v Kamenici nad Lipou zve na besedu s tímto netradičním knězem a zároveň na autogramiádu jeho knihy rozhovorů „Exotem na této zemi“. 
Více...

18.05.2017 [čtvrtek]
Oslavíme 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty

Oslavíme 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty

Veselíčko

Farní charita Veselíčko zve na oslavu 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty pro matku a dítě.
Více...

18.05.2017 19:00 [čtvrtek]
Zavzpomínáme na Miloslava Vlka
Foto - zdroj: www.kardinal.cz

Zavzpomínáme na Miloslava Vlka

Studentský kostel sv. Rodiny, České Budějovice

Zveme vás na vzpomínkové setkání přátel kardinála Miloslava Vlka k jeho nedožitým 85. narozeninám.
Více...

20.05.2017 [sobota] - 21.05.2017 [neděle]
Svatojánské poutní slavnosti

Svatojánské poutní slavnosti

Hluboká nad Vltavou

Římskokatolická farnost ve Hluboké nad Vltavou  zve na Hlubocké statojánské poutní slavnosti.
Více...

20.05.2017 [sobota]
Křesťan jako Boží kůl v plotě

Křesťan jako Boží kůl v plotě

Klokoty

Zveme Vás na Oblátskou pouť 2017 na téma "Křesťan jako Boží kůl v plotě".
Přijďte, spolu s námi, oslavit zakladatele Oblátů sv. Evžena a prožít den s oblátskou rodinou.
Více...

20.05.2017 [sobota]
Nepomucké poutě 2017

Nepomucké poutě 2017

Nepomuk

Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zve na letošní poutě v Nepomuku.
Více...

22.05.2017 [pondělí]
Nemocniční kaplani si vymění zkušenosti

Nemocniční kaplani si vymění zkušenosti

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Biskupství brněnské pořádají VI. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů.
Více...

28.05.2017 18:00 [neděle]
O bone Jesu - koncert duchovní hudby

O bone Jesu - koncert duchovní hudby

Sedlice, kostel sv. Jakuba

Farnost Sedlice zve na koncert duchovní hudby.
Více...