Sušice – Porciunkulová slavnost

Sušice – Porciunkulová slavnost
Datum od: 2.8.2020 18:00
Datum do: 2.8.2020 21:00
Místo: klášterní kostel sv. Felixe
Sušice

Srdečně všechny zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Mše sv. se uskuteční v neděli 2. srpna 2020 v 18 h. Hlavním celebrantem bude Mons. Aleš Opatrný, probošt vyšehradské kapituly. Veřejnost jej zná jako autora duchovní literatury, je vyhledávaným exercitátorem, působí také jako pastorální teolog, který má zvláštní citlivost pro rozvedené a znovu sezdané. Hudební doprovod bohoslužby obstará chválová kapela společenství Jozue pod vedením Zdislavy Novákové. Při této slavnosti můžete mimo jiné získat plnomocné odpustky. Zpovídat, společně s dalšími kněžími z okolí, budeme od 16. do 18. hodiny. Po mši sv. se s Vámi velmi rádi potkáme na pohoštění v klášterním refektáři. Zároveň místní prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení pro poutníky a poutnice.

 

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...