Škola křesťanského života a evangelizace

Datum od: 8.3.2019 00:00
Datum do: 10.3.2019 23:00
Místo: Hosín

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve

Přijímáme nové uchazeče

  • 8. – 10. 3. 2019 farní areál Hosín č. 17 u Českých Budějovic
  • Registrace do 3. 3. 

 

Dlouhodobý formační program ve vlastním tempu:

0. rok – Základy víry z pohledu Abraháma, Davida, Panny Marie
1. rok – Základy učednictví, Boží slovo, Duch svatý
2. rok – Osvobození od hříchů, sebepřijetí, rozlišování
3. rok – Společenství, animátor společenství
4. rok – Přímluvná modlitba, evangelizace, modlitba chval
5. rok – Teologie vnitřního života

Duchovní doprovod:

  • P. Tomas van Zavrel
  • P. Vojtěch Blažek

Formace pro každého od 18-ti let.
info: skolamarie.mounthosin.cz; skolamarie.cb@gmail.com; www.skolamarie.cz