Poutní slavnost k P. Marii Budějovické

Srdečně zveme na Poutní slavnost, při které vzdáme hold a projevíme úctu „Ochránkyni města“ P. Marii Budějovické

Klášterní kostel Obětování Panny Marie České Budějovice – Piaristické náměstí

Středa 21. listopadu 2018

  • 16:30 hod. – modlitba růžence
  • 17:00 hod. – slavnostní mše svatá

hlavní celebrant: J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický

 

(Upozornění: Mše svatá v 17 hod. v katedrále nebude!)