Katechetický den 2019

Milí katecheté a milé katechetky.

Srdečně vás zveme na Katechetický den v sobotu 7. září 2019 na Lomec.

  • V 10. hodin začneme přednáškou doc. PhDr. Ludmily Muchové Ph. D.
  • Po společném obědě se zaměříme na výročí sv. Anežky České.
  • Odpoledne nás čeká v 15. hodin duchovní slovo P. Kamila Straka.
  • V 17. hodin ukončíme Katechetický den společným slavením mše sv.

Kapacita na oběd je omezená (30 lidí), takže se prosím nezapomeňte včas přihlásit, nejpozději do 31. 8. 2019.

Mgr. Martina Fürstová, Diecézní centrum pro katechezi

Společně vykročme do nového školního roku.