Pošli to dál – Festival víry na Klokotech

Pošli to dál – Festival víry na Klokotech
Datum od: 11.5.2019 19:00
Datum do: 18.5.2019 14:30
Místo: Tábor - Klokoty

Zanedlouho budeme slavit Velikonoce – tu radostnou zprávu, že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých. A toto připravuje náš nebeský Otec také pro každého z nás. Před tím, než Ježíš vstoupil do Nebe, řekl svým apoštolům: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15)

Toto říká Ježíš dnes i nám. Proto vás žádám, abyste se všichni (každý podle svých sil) zapojili do klokotské misie / Festivalu víry – Pošli to dál. Proběhne ve dnech 11. – 19. 5. 2019 na Klokotech. Ježíš potřebuje naše ruce, nohy, víru, rozum …, aby se radostná zvěst o Boží lásce šířila mezi lidmi. Někdo se bude modlit, jiný chodit mezi lidi a zvát na katecheze o víře (budou každý večer v Emauzích), někdo bude připravovat jídlo, usmívat se na příchozí a vítat je, stavět podium pro divadlo V. Marčíka, věnovat se dětem, hrát a zpívat, zajišťovat logistiku …

Bůh nám k tomu žehnej. P. Jiří Můčka, OMI

Přihlašování dobrovolníků v zákristii klokotského kostela
nebo u o. Jiřího Můčky, OMI (
jiri.mucka@dicb.cz nebo jiri@oblati.cz, 731 402 862)

(Převzato z měsíčníku FIAT ŘKF Tábor-Klokoty)

20.8.2019
10.9.2019
Tábor - Klokoty

Večerní prohlídky na klokotech

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AREÁLU S VARHANNÍM DOSTAVENÍČKEM   PRŮVODKYNĚ: MARIE JANOUCHOVÁ VARHANÍK: LADISLAV ŠOTEK   Rezervace vstupenek: klokotypoutni@centrum.cz Výtěžek...