Evropská konference o duchovnosti, etice a sociální práci

V rámci mezinárodního Erasmus+ projektu (více informací o projektu najdete ZDE), jehož hlavním řešitelem je proděkan pro vědu a rozvoj TF JU doc. Michal Opatrný, se dne 26. února 2021 od 9.00 uskuteční Evropská konference o duchovnosti, etice a sociální práci.

Sociální práce reaguje ve své holistické vizi nejen na biologické, psychologické a sociální potřeby, ale uznává i další dimenze, jako je kulturní a duchovní. Organizátoři tohoto dne chtějí v evropském kontextu navrhnout otevření prostoru pro dialog o zkušenostech a navrhnout úvahy o souvislostech mezi sociální prací, duchovností a etikou.

Konference bude on-line. Jednacím jazykem je angličtina, ale bude zařazen i český blok, kde by se lidé z TF JU rádi setkali s lidmi z praxe, které téma zajímá, a prodiskutovali ho s nimi.

Jste srdečně zváni, abyste vstoupili do tohoto dialogu, i když jen na jeden den. Vydat se na cestu těmito zeměmi ve prospěch těch, kteří trpí, hledají, chtějí být vyslyšeni, pochopeni a doprovázeni.

Přihlášky a program najdete na webu konference ZDE.