Diecézní charita děkuje!

Na začátku ledna probíhala opět Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V naší českobudějovické diecézi se do ní zapojilo více jak 6000 dobrovolníků velkých a malých, kteří vybírali do 1618 kasiček.
 
Pod záštitou Diecézní charity České Budějovice organizovaly ve svých regionech Tříkrálovou sbírku oblastní či farní charity a farnosti. Jako koledující organizace se přímo zapojilo šestnáct farností, další spolupracovaly s charitami. O velké štědrosti dárců svědčí celková vykoledovaná částka v českobudějovické diecézi, která činí rekordních 7 167 328 korun. Zásluhou koledníků se do obydlí dárců dostalo i požehnání.
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci letošní Tříkrálové sbírky podíleli – duchovním správcům farností, ředitelům charit, všem koledníkům a dárcům. Velký dík patří hlavně místním koordinátorům Tříkrálové sbírky. Málokdo ví, co je za tím práce. Bez spolupráce všech by se sbírka nemohla konat. Díky Vám všem!
 
Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice
9.11.2018
10.11.2018
České Budějovice, Jihočeské muzeum Dukelská…

Konference k Amoris laetitia

Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci ve spolupráci s Teologickou fakultou JU pořádá v Budějovicích v listopadu...