Diecézní charita děkuje!

Na začátku ledna probíhala opět Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V naší českobudějovické diecézi se do ní zapojilo více jak 6000 dobrovolníků velkých a malých, kteří vybírali do 1618 kasiček.
 
Pod záštitou Diecézní charity České Budějovice organizovaly ve svých regionech Tříkrálovou sbírku oblastní či farní charity a farnosti. Jako koledující organizace se přímo zapojilo šestnáct farností, další spolupracovaly s charitami. O velké štědrosti dárců svědčí celková vykoledovaná částka v českobudějovické diecézi, která činí rekordních 7 167 328 korun. Zásluhou koledníků se do obydlí dárců dostalo i požehnání.
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci letošní Tříkrálové sbírky podíleli – duchovním správcům farností, ředitelům charit, všem koledníkům a dárcům. Velký dík patří hlavně místním koordinátorům Tříkrálové sbírky. Málokdo ví, co je za tím práce. Bez spolupráce všech by se sbírka nemohla konat. Díky Vám všem!
 
Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice
25.2.2018
3.3.2018
Rožmitál pod Třemšínem

Exercicie pro kněze

Arcibiskupství pražské, penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem zve na exercicie pro kněze „A znovu přijde ve slávě…“...

26.2.2018
4.3.2018
V týdnu od 26. 2.…

Vysílání Rádia Proglas

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na...