Českobudějovická diecéze se rozloučila s Otcem Hugem Pitelem

Zaplněný kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni patřil v sobotu 20. května zádušní liturgii za zesnulého kanovníka Otce Huga Josefa Pitela. Zvláštní kondolenci, ve které vyjádřil zármutek nad jeho úmrtím, zaslal arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka.

Otci Hugovi podle něj patří velký dík „za vše, co vykonal pro Církev v české zemi a za obnovu řeholního života jak v čase nesvobody, tak i v rozpuku prvních let obnovy naší Církve. … Patří mezi opravdové svědky víry neumlčené a nezlomené Církve…“, napsal v dopise český primas.

Zádušní mši celebroval českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. „Chceme dnes děkovat Otci Hugovi za jeho horlivé působení v naší diecézi. Patří k těm, kdo svůj život obětovali pro Pána a jeho království“, uvedl na jeho adresu Otec biskup.

Mezi zástupci veřejného života zdůraznila výjimečnou osobnost P. Huga Josefa Pitela starostka Třeboně Terezie Jenisová, když připomněla jeho životní cestu. Během ní zažil nacismus i perzekuci ze strany komunistů, kteří se ukázali jako srovnatelní. Takový byl jeho postoj, neochvějný názor. Nesmiřitelný se zločiny, jež páchal člověk na člověku, s poukazem na dobu, která měla dávat naději a vnést světlo do lidských životů Josef Hugo Pitel- služebník Boží se vším všudy. Tak zůstane zachován v našich srdcích“, řekla třeboňská starostka.

K řadě kondolencí se přidali členové předsednictva Konfederace politických vězňů ČR, kteří Otci Hugovi poděkovali za práci a podporu v úsilí o zachování svobody svědomí a demokratických hodnot. Čest mu svojí přítomností vzdali rovněž hosté ze sousedních diecézí v Rakousku a Německu. Za liturgického průvodu, v čele s Otcem biskupem a doprovodu pozůstalých a věřících, byl poté uložen k poslednímu odpočinku do kněžské hrobky farnosti Třeboň na hřbitově u svaté Alžběty v Třeboni.

 

P. Hugo Josef Pitel O.Praem (1928 – 2017) byl kanovník premonstrátského řádu, prezident Diecézní charity Českobudějovické diecéze a bývalý převor kláštera v Teplé. V letech 2002 až 2012 působil v třeboňské farnosti.

Snímky z pohřbu Otce Huga shlédněte v záložce fotogalerie.

Přiložené soubory