Čekání na světlo – advent v kantátách

Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje srdečně vás pozvat na adventní koncert.

Kantáty a písně českého baroka přednesou Marie Hintnausová (soprán), Zita

Vinklerová (viola da gamba) a Mikoláš Troup (varhany a tenor).

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Vstupné 80 Kč, děti do 15 let zdarma

(Více informací na www.baroknikoruna.cz)